Vääriselupaiga kontroll

VEP kontroll saadab automaatse teavituse kohe kui mõni liikuma hakanud veoselehtedest on vääriselupaigast, Natura alalt, pühapaigast või potensiaalsest vääriselupaigast. Andmed pärinevad riiklikest ja FSC Eesti andmebaasidest.

Mis on VEP kontroll?

VEP on automaatne kontroll igale e-veoselehe, mis annab märku, kas puit pärineb piiranguga alalt või mitte, mille aluseks on riiklikud andmebaasid selleks.

Kontrolli keelatud alasid

Sinu veebilehitseja on vananenud!

Palun uuenda oma veebilehitsejat, et näha lehekülge korrektselt. Uuenda oma veebilehitsejat kohe

×